Aqidah Ahlussunnah Wal`Jamaah

Rasulullah shallallahu ‘alayhi wasallam menyatakan dalam sabdanya: “Jangan kamu tangisi agama ini apabila masih ditangani oleh ahlinya, namun tangisilah agama ini apabila ditangani oleh orang yang bukan ahlinya” (H.R. Ahmad dan Ath-Thabarani)

Aqidah adalah pokok ajaran Islam, sepanjang aqidah yang diyakini umat Islam itu lurus dan benar, maka sepanjang itu pulalah agama yang hak ini menjamin keselamatan pemeluknya di dunia dan di akhirat.

Risalah “Aqidah Ahlussunnah Wal Jama’ah” ini adalah penjelasan ringkas tentang aqidah Ahlussunnah Wal Jama’ah dengan dalil-dalil yang bersumber dari al Qur’an, Sunnah, Ijma’ dan perkataan para ulama.

Download E-Book “Aqidah Ahlussunnah Wal`Jamaah“.

Iklan
%d blogger menyukai ini: